Instrukcje

Sprawność: prawdziwa skuteczność wkładu.

Sprawność to zdolność do oddawania ciepła zawartego początkowo w drewnie. Im sprawność jest wyższa tym mniejsze jest zużycie drewna. Dzięki użyciu we wkładach suchego drewna, dobrej jakości, mogą Państwo zmniejszyć jego zużycie nawet o 50% . Sprawność jest celowo ograniczona do 70% gdyż pozostające 30% służy do podtrzymania ciągu, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

Co trzeba wiedzieć o mocy.

Moc jest to średnia mierzona podczas znormalizowanego, 3 godzinnego testu. Moc maksymalna, podawana przez niektórych producentów (może być nawet dwa razy wyższa) i mierzona podczas 15 min. Najbardziej sprzyjających . W zależności od kraju i obowiązujących przepisów podawane moce mogą być różne dla tego samego urządzenia.

Ogień ciągły.

Urządzenie na ogień ciągły jest w stanie podtrzymać żar wystarczająco do wskrzeszenia ognia po 10 godz. funkcjonowania bez dokładania ognia. Urządzenie takie pozwoli Państwu przy przestrzeganiu zasad montażu i użytkowania unikać ciągłego uciążliwego rozpalania.

Ilość energii potrzebna do ogrzana 1m2 powierzchni mieszkalnej.

 • Warunki:
 • Standardowa wysokość wnętra 240 cm

Dobra izolacja

Temperatura na zewnątrz Temperatura wewnątrz Energia potrzebna do ogrzania powierzchni
1 m2 100 m2
(a) -20oC +20oC 60 W 6000W
(b) 0oC +20oC 20 W 2000 W
  • Aby utrzymać temperaturę pokojową +20oC w pomieszczeniu o powierzchni 100m2 w ciągu całej doby potrzebujemy:

 

 • temperatura na zewnątrz -20oC:     24 x 6 kWh = 144 kWh energii
 • temperatura na zewnątrz 0oC:        2 x 6 kWh = 48 kWh energii

Ile energii daje drewno?

 • 1 m3 dobrze przesuszonego drewna brzozowego waży przeciętnie około 625 kg.
 • 1 kg drewna brzozowego wyzwala ca 4000 W energii cieplnej w ciągu godiny spalania. Wynika stąd, że 1 m3 drewna brzozowego daje 25000 kWh energii cieplnej.
 • Podane wartości są około 25% mniejsze dla drewna świerkowego
 • Dla drewna twardego (dąb, buk) wartosci są większe

Na jaki okres czasu spalania wystarczy 1 m3 drewna brzozowego używanego do ogrzania 100 m2 powierzchni?

  • Sprawność spalania pieców JØTUL 60% – 70%

 

 • przy paleniu 24 godziny na dobę:
  – dla warunku (a) z tabeli: (2500 kWh / 144 kW) x 0,6 = 10 dni
  – dla warunku (b) z tabeli: (2500 kWh / 48 kW) x 0,6 = 35 dni
 • przy paleniu 12 godziny na dobę:
  – dla warunku (a) z tabeli: (2500 kWh / 72 kW) x 0,6 = 21 dni
  – dla warunku (b) z tabeli: (2500 kWh / 24 kW) x 0,6 = 70 dni

Ogrzewanie kominkiem.

W ostatnich latach bardzo rozwiną się system ogrzewania oparty na wkładach kominkowych. Najczęściej stosowany oparty jest na dystrybucji ciepłego powietrza gdzie czynnikiem grzewczym jest ogrzane powietrze.
Stosując system wspomniany wyżej to najlepiej o nim pomyśleć już w fazie projektowania domu. Istnieje wtedy możliwość najdogodniejszego usytuowania kominka i kanałów grzewczych, w których zostaną później zainstalowane przewody rozprowadzające ciepłe powietrze. Coraz częściej opracowywane są projekty domów, w których jako główne źródło ciepła planuje się system ogrzewania kominkowego. Aby maksymalnie wykorzystać energię cieplną z kominka, należy umieścić go w budynku centralnie, tak, aby odległości między rurami rozprowadzającymi ogrzane powietrze były minimalne.
Istnieje również możliwość zamontowania takiego systemu już w wybudowanym domu, ale to jednak wymaga większych nakładów i oddzielnego projektu.

Informacje techniczne:

Powietrze nagrzewa się przepływając między korpusem wkładu kominkowego a elementami, z których wykonana jest obudowa kominka.
Bardzo ważne jest wykonanie odpowiedniej izolacji elementów otaczających wkład kominkowy przy użyciu specjalnej, ognioodpornej wełny mineralnej powleczonej folią aluminiową. Powietrze ogrzewa się wtedy szybciej, a przy tym elementy obudowy kominka nie są narażone na działanie wysokich temperatur.
Gorące powietrze unosi się konwekcyjnie ku górnej części okapu, gdzie znajdują się wyloty, do których podłączane są przewody rozprowadzające.

Istnieją dwie możliwości budowy ogrzewania kominkowego:

 • z obiegiem swobodnym
 • z obiegiem wymuszonym (turbinowym)

Obieg swobodny – w prostszych systemach ogrzewania kominkowego całe powietrze rozprowadzane jest konwekcyjnie. Takie rozwiązanie ma swoje ograniczenia, np. ciepłe powietrze może być rozprowadzane na bok tylko w odległości 3 m od osi kominka. Poza tym powietrze nie może być rozprowadzane do zbyt wielu pomieszczeń. Należy przy tym podkreślić, że system ten jest w pełni niezależny i niezawodny.

Obieg wymuszony – stosowany jest w większych budynkach gdzie ciepło jest przenoszone na większe odległości. System wyposażany jest w specjalną wygłuszoną turbinę. Turbiny są montowane zależnie od konstrukcji pod wkładem lub nad wkładem. Turbina umieszczona pod wkładem ma wydajność ok. 150 m3/godz. i jest tzw. Turbiną nadmuchową na “zimne powietrze”. Turbina umieszczona nad wkładem ma wydajność nawet do 600 m3/godz. i są w stanie doprowadzić powietrze nawet do 8-10 pomieszczeń. Tutaj są stosowane turbiny na “gorące powietrze”.

W oby dwóch systemach (o obiegu swobodnym i wymuszonym) ogrzane powietrze rozprowadzane jest za pomocą izolowanych przewodów aluminiowych. Średnica stosowanych rur waha się od 100 do 160 mm. Przewody aluminiowe zakończone są specjalną kratką wentylacyjną z regulacją lub anemostatem.

Budowa wkładu kominowego i jego najważniesze elementy.

 •  Podstawowym elementem wkładu kominkowego jest korpus wykonany przeważnie z żeliwa lub wysokiej jakości blachy stalowej Corten o grubości 4-6 mm.
 • Wkłady kominowe maja konstrukcję dwupłaszczową: żeliwne lub szamotowe elementy paleniska otoczone są otoczone są szczelną konstrukcją stalową. W takim wypadku elementy wewnętrzne mogą swobodnie pracować pod wpływam zmian temperatury.
 • Większość wkładów wyposażona jest w szyber, który umożliwia regulację siły ciagu oraz kontrolowanie wydajności urządzenia. Szyber umożliwia również regulację cyrkulacji spalin spalin w komorze spalania. Zamknięty zmusza spaliny do przejścia przez wymiennik ciepła w komorze wtórnego spalania. Spaliny oddają w ten sposób więcej ciepła. Gdy szyber jest otwarty spaliny zostaja bezpośrednio skierowane do przewodu kominowego. Niektórzy producenci, chcąc zwiększyć komfort użytkowania, wyposażali wkłady kominkowe w automatyczne szybry.
 • Kolejnym ważnym elementem wkładów kominkowych są drzwiczki wyposażone w szybę. Nie tylko chronią one przed zaprószeniem ognia lub wydostawaniem się dymu do pomieszczenia, ale też szczelne ich połączenie z korpusem urządzenia zapewnia mieszkańcom kontrolę nad spalaniem drewna oraz bezpieczeństwo użytkowania. Drzwiczki mogą być otwierane w różny sposób: na bok, podnoszone do góry, chowane pod urządzenie.
 • Jednym z głównych problemów konstruktorskich było brudzenie się szyby podczas spalania się drewna we wkładach. Obecnie stosowane są różnie zapobiegające temu systemy: zasysanie zimnego powietrza do paleniska wokół szyby, nowszym rozwiązaniem jest stosownie “samoczyszczącej” szyby ceramicznej z wtopioną od strony zewnętrznej przezroczystą powłoką metalową.
 • W przedniej ściance wkładów kominkowych znajdują się regulatory dopływu powietrza niezbędnego do spalania, sterujące mocą grzewczą urządzenia, a tym samym prędkością spalania drewna.